Wij zijn een actiekoor dat bestaat uit een groep eigenzinnige mensen, die met hun liederen protesteren tegen misstanden in de wereld. Solidariteit, rechtvaardigheid en vrede zijn onderwerpen die wij graag bezingen.

Wij zijn een gemengd koor en zingen vierstemmig. Het repertoire heeft een duidelijke boodschap, we zingen liederen die nog steeds of weer actueel zijn.

We zingen niet alleen om muzikaal vorm te geven aan onze visie op de maatschappij maar ook omdat we veel plezier beleven aan het zingen met gelijkgestemde mensen.